• כתובת דואר

    ישראל

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר שבהם הנדסת תעשייה וניהול פעיל. תחומי מחקר אלו נובעים מהפרסומים המדעיים של חברי הארגון הזה. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Keyphrases

Engineering