רשת

Dartmouth College

ארגון חיצוני: אקדמי

Yad Vashem

ארגון חיצוני: לא ידוע

מכון ון ליר

ארגון חיצוני: לא ידוע

Edelstein Center

ארגון חיצוני: לא ידוע

Ohalo College

ארגון חיצוני: אקדמי

National Council

ארגון חיצוני: לא ידוע

Spanish government

ארגון חיצוני: לא ידוע

British Academy

ארגון חיצוני: לא ידוע

SRConsulting

ארגון חיצוני: לא ידוע

Va’ad Hakehilah

ארגון חיצוני: לא ידוע

Leverhulme Trust

ארגון חיצוני: לא ידוע