מסנן
ערך באנציקלופדיה / במילון

תוצאות חיפוש

 • 2022

  Ethical literacy in leadership development

  Berkovich, I. & Eyal, O., 2022, (התקבל/בדפוס) Encyclopedia of business and professional ethics. Poff, D. & Michalos, A. C. (עורכים). Springer

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • 2020

  Periods of leadership research

  Berkovich, I., 2020, The SAGE Encyclopedia of Higher Education. Amey, M. J. & David, M. E. (עורכים). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, כרך 1. עמוד 945-946 2 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • 2018

  The Israeli higher education

  Guri-Rosenblit, S., 2018, The international encyclopedia of higher education systems and institutions. Teixeira, P. & Shin, J. C. (עורכים). Dordrecht : Springer

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • 2017

  Distance teaching universities

  Guri-Rosenblit, S., 2017, The international encyclopedia of higher education systems and institutions. Teixeira, P. & Shin, J. C. (עורכים). Dordrecht : Springer

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • 2009

  Diverse Models of Distance Teaching Universities

  Guri-Rosenblit, S., 2009, Encyclopedia of Distance Learning. Rogers, P., Berg, G., Boettcher, J., Howard, C., Justice, L. & Schenk, K. (עורכים). Hershey Pa.: Information Science Reference, כרך 2. עמוד 727-733 7 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Openness Dimensions of Distance Teaching Universities

  Guri-Rosenblit, S., 2009, Encyclopedia of Distance Learning. Rogers, P., Berg, G., Boettcher, J., Howard, C., Justice, L. & Schenk, K. (עורכים). Hershey Pa.: Information Science Reference, כרך 3. עמוד 1557-1563 7 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים