המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

 • כתובת דואר

  ישראל

מסנן
ערך באנציקלופדיה / במילון

תוצאות חיפוש

 • 2022

  High tech in Israel

  Fisher, E., Cohen, E. & Barry, L., 2022, (בהכנה) The Palgrave International Handbook of Israel.

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • ניקיון והיגיינה

  הירש, ד., 2022, (התקבל/בדפוס) כותבים מזרחיות במאה ה-21. זוביידה, ה. & ריינה בנדריהם, ר. (עורכים). תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • 2021

  אוכל

  הירש, ד., 2021, לקסיקון סוציולוגי לעת קורונה. רם, א., סבירסקי, ש. & ברקוביץ', נ. (עורכים). תל אביב: מרכז אדווה וסוציולוגיה ישראלית, עמוד 9-10

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • 2020

  1948 Déclaration d'indépendance d'Israël: un Etat, une nation, une démocratie

  Charbit, D., 2020, Histoire des Juifs Un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours. Savy, P. (עורך). Paris: Presses Universitaires de France, עמוד 451-456

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • 2018

  Internet Memes

  Gal, N., 2018, The SAGE Encyclopedia of the Internet. Warf, B. (עורך). Thousand Oaks: SAGE Publications Inc., עמוד 528-530

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • Judaïsme

  Charbit, D., 2018, Dictionnaire Charles Péguy. Malka, S. (עורך). Paris: Albin Michel, עמוד 220-231

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • 2016

  Zionism

  Hirsch, D., 2016, Wiley-Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity and Nationalism. Stone, J., Dennis, R. M., Rizova, P. S., Smith, A. D. & Hou, X. (עורכים). Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell Publishing Ltd, כרך 5. (Wiley Blackwell encyclopedias in social science).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • 2015

  Defense and Military Policy: Casualty Aversion

  Levy, Y., 2015, Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. Bearfield, D. A. & Dubnic, M. J. (עורכים). 3rd Edition מהדורה Routledge Taylor & Francis Group, 6 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Empires coloniaux: fragilisation britannique au Moyen-Orient

  Charbit, D., 2015, Encyclopédie de la seconde guerre mondiale. Muracciole, J-F. & Piketty, G. (עורכים). Robert Laffont, עמוד 371-375 (Bouquins).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • 2014

  Israeli-Palestinian Conflict and Social Media

  Ben David, A., 2014, Encyclopedia of Social Media and Politics. Harvey, K. (עורך). Thousand Oaks: Sage Publications, כרך 2. עמוד 741-744

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Speak2Tweet

  Ben-David, A., 1 ינו׳ 2014, Encyclopedia of Social Media and Politics. Harvey, K. (עורך). Sage Publications, כרך 3. עמוד 1195-1196

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Sponsored Listings

  Fisher, E., 2014, Encyclopedia of Social Media and Politics. Harvey, K. (עורך). Thousand Oaks: Sage Publications, כרך 20. עמוד 1208-1209 2 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • The Political Economy of Social Media

  Fisher, E., 2014, Encyclopedia of Social Media and Politics. Harvey, K. (עורך). Thousand Oaks: Sage Publications, כרך 17. עמוד 984-988 5 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • 2013

  "Alyah"

  Charbit, D., 2013, Dictionnaire du Judaïsme français depuis 1944. Leselbaum, J. & Spire, A. (עורכים). Paris: Armand Colin et Le Bord de l'eau, עמוד 37-39

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • "Sionisme"

  Charbit, D., 2013, Dictionnaire du Judaïsme français depuis 1944. Leselbaum, J. & Spire, A. (עורכים). Paris: Armand Colin et Le Bord de l'eau, עמוד 837-842

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • 2012

  Reconciliation, Politics of and Excluded Groups

  Bashir, B., 2012, The Sage Encyclopedia of Diversity in Education. Banks, J. (עורך). Sage Publications

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • 2007

  Du sionisme à l'Etat d'Israël

  Charbit, D., 2007, Anthologie du judaïsme - 3000 ans de culture juive. Cicurel, F. (עורך). Paris: Nathan, עמוד 426-435

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • "La littérature israélienne

  Charbit, D., 2007, Anthologie du judaïsme - 3000 ans de culture juive. Cicurel, F. (עורך). Paris: Nathan, עמוד 282-307

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • Les diasporas des Lumières à nos jours

  Charbit, D., 2007, Anthologie du judaïsme - 3000 ans de culture juive. Cicurel, F. (עורך). Paris: Nathan, עמוד 364-383

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • יהודים ורפואה

  הירש, ד., 2007, זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני – מבט אנציקלופדי. שחם, ד. (עורך). תל אביב: כתר, עמוד 318-322

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • 2005

  Israel

  Regev, M., 2005, EPMOW, The Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World . Shepherd, J., Horn, D. & Laing, D. (עורכים). Bloomsbury Academic, כרך VI: Africa and the Middle East.

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Jerusalem

  Regev, M., 2005, EPMOW, The Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World . Shepherd, J., Horn, D. & Laing, D. (עורכים). Bloomsbury Academic, כרך VI: Africa and the Middle East.

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Tel Aviv

  Regev, M., 2005, EPMOW, The Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World . Shepherd, J., Horn, D. & Laing, D. (עורכים). Bloomsbury Academic, כרך VI: Africa and the Middle East.

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • 2003

  Keisar Studios

  Regev, M., 2003, EPMOW, The Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World . Shepherd, J., Horn, D. & Laing, D. (עורכים). Bloomsbury Academic, כרך I: Media, Industry and Society.

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Triton Studios

  Regev, M., 2003, EPMOW, The Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World . Shepherd, J., Horn, D. & Laing, D. (עורכים). Bloomsbury Academic, כרך I: Media, Industry and Society.

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • 2001

  Einstein, Arik

  Regev, M., 2001, The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Sadie, S. & Tyrrell, J. (עורכים). Macmillan

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Kaveret

  Regev, M., 2001, The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Sadie, S. & Tyrrell, J. (עורכים). Macmillan

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Poliker, Yehuda

  Regev, M., 2001, The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Sadie, S. & Tyrrell, J. (עורכים). Macmillan

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • 2000

  Histoire et historiens

  Charbit, D., 2000, Les Juifs et le XXème siècle: Dictionnaire critique. Barnavi, E. & Friedlander, S. (עורכים). Paris: Calmann-Lévy, עמוד 104-118

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון