המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

  • כתובת דואר

    ישראל

רשת

Sapir College

ארגון חיצוני: אקדמי

Ariel University

ארגון חיצוני: אקדמי

מכון ון ליר

ארגון חיצוני: לא ידוע

Open University

ארגון חיצוני: לא ידוע

Daniel Mertens

ארגון חיצוני: לא ידוע

Erzincan Üniversitesi

ארגון חיצוני: לא ידוע

Sciences Po

ארגון חיצוני: אקדמי

Fritz Thyssen Stiftung

ארגון חיצוני: לא ידוע

Asa Maron

ארגון חיצוני: לא ידוע

Western University

ארגון חיצוני: אקדמי

Aarhus University

ארגון חיצוני: אקדמי

Anat Rosenthal

ארגון חיצוני: לא ידוע

Gal Levy

ארגון חיצוני: לא ידוע

Economic Club

ארגון חיצוני: לא ידוע

European Central Bank

ארגון חיצוני: ממשלתי

Nonprofit Sector Research Fund

ארגון חיצוני: קרן מימון מחקר

International

ארגון חיצוני: לא ידוע

University of Michigan

ארגון חיצוני: לא ידוע

Orna Sasson Levy

ארגון חיצוני: לא ידוע

Bocconi University

ארגון חיצוני: אקדמי

University of Oslo

ארגון חיצוני: אקדמי

Barnard College

ארגון חיצוני: אקדמי

Independent Researcher

ארגון חיצוני: לא ידוע

Israel Police

ארגון חיצוני: ממשלתי

New York Fed

ארגון חיצוני: לא ידוע