המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

  • כתובת דואר

    ישראל

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר שבהם המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת פעיל. תחומי מחקר אלו נובעים מהפרסומים המדעיים של חברי הארגון הזה. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Social Sciences

Arts & Humanities