המחלקה למדעי הטבע

 • כתובת דואר

  ישראל

מסנן
נייר עבודה

תוצאות חיפוש

 • 2009

  GRB 090510: Fermi-LAT follow-up analysis.

  Omodei, N., Granot, J., Meszaros, P., McEnery, J., Piron, F., Razzaque, S., Tajima, H., Vasileiou, V. & Williams, D., 1 ינו׳ 2009, עמוד 1, 1 עמוד (GRB Coordinates Network).

  פרסום מחקרי: נייר עבודה / גרסה מוקדמתנייר עבודה

 • 2008

  GRB 080503: 2nd epoch Chandra X-ray observations.

  Butler, N. R., Bloom, J. S., Li, W., Levan, A. J., Perley, D. A., Tanvir, N. R., Chen, H. -W., Chornock, R., Prochaska, J. X., Bailyn, C. D., Bunker, A., Cobb, B., Hall, P. B., Filippenko, A. V., Gehrels, N., Burrows, D., Glazebrook, K., Granot, J., Hurley, K. C., Kocevski, D., ו-14 אחריםMetzger, B., Modjaz, M., Miller, A., Lee, W., Lopez, S., Norris, J., Nugent, P. E., Pettini, M., Poznanski, D., Piro, A. L., Quataert, E., Ramirez-Ruiz, E., Shiode, J. & Sakamoto, T., 1 ינו׳ 2008, עמוד 1, 1 עמוד (GRB Coordinates Network).

  פרסום מחקרי: נייר עבודה / גרסה מוקדמתנייר עבודה

 • GRB 080503: Chandra observation of X-ray rebrightening or flattening.

  Butler, N. R., Bloom, J. S., Li, W., Levan, A. J., Perley, D. A., Tanvir, N. R., Chen, H. -W., Chornock, R., Prochaska, J. X., Bailyn, C. D., Bunker, A., Exeter, U., Cobb, B., Hall, P. B., Filippenko, A. V., Gehrels, N., Burrows, D., Glazebrook, K., Granot, J., Hurley, K. C., ו-15 אחריםKocevski, D., Metzger, B., Modjaz, M., Miller, A., Lee, W., Lopez, S., Norris, J., Nugent, P. E., Pettini, M., Poznanski, D., Piro, A. L., Quataert, E., Ramirez-Ruiz, E., Shiode, J. & Sakamoto, T., 1 ינו׳ 2008, עמוד 1, 1 עמוד (GRB Coordinates Network).

  פרסום מחקרי: נייר עבודה / גרסה מוקדמתנייר עבודה

 • GRB 080503: further HST imaging.

  Perley, D. A., Bloom, J. S., Levan, A. J., Li, W., Tanvir, N. R., Butler, N. R., Chen, H. -W., Chornock, R., Prochaska, J. X., Bailyn, C. D., Bunker, A., Exeter, U., Cobb, B., Hall, P. B., Filippenko, A. V., Gehrels, N., Glazebrook, K., Granot, J., Hurley, K. C., Kocevski, D., ו-14 אחריםMetzger, B., Modjaz, M., Miller, A., Lee, W., Lopez, S., Norris, J., Nugent, P. E., Pettini, M., Poznanski, D., Piro, A. L., Quataert, E., Ramirez-Ruiz, E., Shiode, J. & Sakamoto, T., 1 ינו׳ 2008, עמוד 1, 1 עמוד (GRB Coordinates Network).

  פרסום מחקרי: נייר עבודה / גרסה מוקדמתנייר עבודה

 • GRB 080503: Hubble space telescope imaging.

  Bloom, J. S., Li, W., Levan, A. J., Perley, D. A., Tanvir, N. R., Butler, N. R., Chen, H. -W., Chornock, R., Prochaska, J. X., Bailyn, C. D., Bunker, A., Cobb, B., Hall, P. B., Filippenko, A. V., Gehrels, N., Glazebrook, K., Granot, J., Hurley, K. C., Kocevski, D., Metzger, B., ו-13 אחריםModjaz, M., Miller, A., Lee, W., Lopez, S., Norris, J., Nugent, P. E., Pettini, M., Poznanski, D., Piro, A. L., Quataert, E., Ramirez-Ruiz, E., Shiode, J. & Sakamoto, T., 1 ינו׳ 2008, עמוד 1, 1 עמוד (GRB Coordinates Network).

  פרסום מחקרי: נייר עבודה / גרסה מוקדמתנייר עבודה

 • Spitzer ToO observations of a short gamma-ray burst

  Hurley, K., Bloom, J., Butler, N., Falco, E., Foley, R., Granot, J., Kocevski, D., Lee, W., Li, W., Mahoney, W., Pahre, M., Panaitescu, A., Perley, D., Prochaska, J., Ramirez-Ruiz, E., Smith, I. & Squires, G., 1 מרץ 2008.

  פרסום מחקרי: נייר עבודה / גרסה מוקדמתנייר עבודה

 • 2006

  Jet Structure in GRBs

  Granot, J., 1 יוני 2006, עמוד 24".

  פרסום מחקרי: נייר עבודה / גרסה מוקדמתנייר עבודה

 • Spitzer-Chandra ToO Observations of a Short/Hard GRB

  Hurley, K., Alatalo, K., Bloom, J., Butler, N., Falco, E., Foley, R., Granot, J., Kocevski, D., Lee, W., Li, W., Mahoney, W., Pahre, M., Panaitescu, A., Perley, D., Pooley, D., Prochaska, J., Ramirez-Ruiz, E., Smith, I. & Squires, G., 1 מאי 2006.

  פרסום מחקרי: נייר עבודה / גרסה מוקדמתנייר עבודה

 • VizieR Online Data Catalog: 4.8GHz observations of SGR 1806-20 (Gelfand+, 2005)

  Gelfand, J. D., Lyubarsky, Y. E., Eichler, D., Gaensler, B. M., Taylor, G. B., Granot, J., Newton-McGee, K. J., Ramirez-Ruiz, E., Kouveliotou, C. & Wijers, R. A. M. J., 1 יולי 2006, עמוד J/ApJ/634/L89, (VizieR Online Data Catalog).

  פרסום מחקרי: נייר עבודה / גרסה מוקדמתנייר עבודה