המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות

 • כתובת דואר

  ישראל

מסנן
ערך באנציקלופדיה / במילון

תוצאות חיפוש

 • 2020

  Messiah

  Sagiv, G., 2020, The Encyclopedia of the Bible and Its Reception. Furey, C. M., Matz, B., McKenzie, S. L., Römer, T., Schröter, J., Walfish, B. D. & Ziolkowski, E. (עורכים). Berlin: de Gruyter, כרך 18. עמוד 866–869 4 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Messianic Age

  Sagiv, G., 2020, The Encyclopedia of the Bible and Its Reception. Furey, C. M., Matz, B., McKenzie, S. L., Römer, T., Schröter, J., Walfish, B. D. & Ziolkowski, E. (עורכים). Berlin: de Gruyter, כרך 18. עמוד 914–918 5 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • 2016

  El'azar birabi Qilir

  Muenz-Manor, O., 2016, The Routledge encyclopedia of ancient Mediterranean religions. Orlin, E. M. (עורך). New York: Routledge Taylor & Francis Group, עמוד 279

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Piyyut

  Muenz-Manor, O., 2016, The Routledge encyclopedia of ancient Mediterranean religions. Orlin, E. M. (עורך). New York: Routledge Taylor & Francis Group, עמוד 791

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Yannai

  Muenz-Manor, O., 2016, The Routledge encyclopedia of ancient Mediterranean religions. Orlin, E. M. (עורך). New York: Routledge Taylor & Francis Group, עמוד 1014-1015

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • 2015

  Iraq

  Baram, A., Efrati, N. & Zeidel, R., 30 דצמ׳ 2015, The Encyclopedia of Race, Ethnicity and Nationalism. Oxford: Wiley-Blackwell Publishing Ltd

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • 2014

  Muslim Women and Violent Political Protest: Iraqi activists’ struggle under the American occupation

  Efrati, N., 2014, Encyclopedia of Women and Islamic Cultures (EWIC). כרך Suppl. IX.

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • 2012

  Burial in Medieval and Modern Judaism

  Bar-Levav, A., 2012, Encyclopedia of the Bible and is Reception. Klauck, H-J. & McGinn, B. (עורכים). Berlin: de Gruyter, כרך 4.

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • 2010

  Mysticism and Kabbalah

  Bar-Levav, A. & Idel, M., 2010, Encyclopedia of Jews in the Islamic World. Stillman, N. (עורך). Leiden: Brill, כרך 3. עמוד 523-532

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • 2008

  Apt Hasidic Dynasty

  Sagiv, G., 2008, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Hundert, G. D. (עורך). New Haven: Yale University Press, עמוד 62-63

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Barukh ben Yehi’el of Mezhbizh

  Sagiv, G., 2008, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Hundert, G. D. (עורך). New Haven: Yale University Press, עמוד 129

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Kosov-Vizhnits Hasidic Dynasty

  Sagiv, G., 2008, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Hundert, G. D. (עורך). New Haven: Yale University Press, עמוד 929-930

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Mosheh Leib of Sasov

  Sagiv, G., 2008, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Hundert, G. D. (עורך). New Haven: Yale University Press, עמוד 1208

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Savran-Bendery Hasidic Dynasty

  Sagiv, G., 2008, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Hundert, G. D. (עורך). New Haven: Yale University Press, עמוד 1668-1669

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Stratin Hasidic Dynasty

  Sagiv, G., 2008, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Hundert, G. D. (עורך). New Haven: Yale University Press, עמוד 1809-1810

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Uri ben Pinḥas of Strelisk

  Sagiv, G., 2008, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Hundert, G. D. (עורך). New Haven: Yale University Press, עמוד 1952-1953

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Yeḥi’el Mikhl of Zlotshev

  Sagiv, G., 2008, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Hundert, G. D. (עורך). New Haven: Yale University Press, עמוד 2047

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • 2007

  Amulets and Talismans

  Bar-Levav, A., 2007, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Hundert, G. D. (עורך). New Haven: Yale University, עמוד 45-46

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • Death and the Dying

  Bar-Levav, A., 2007, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Hundert, G. D. (עורך). New Haven: Yale University, עמוד 396-399

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • Magic

  Bar-Levav, A., 2007, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Hundert, G. D. (עורך). New Haven: Yale University, עמוד 1113-1114

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • 2000

  The contribution of European Jewry to modern culture

  Miron, G., 2000, Encyclopedia of the Holocaust. Rozett, R. & Spector, S. (עורכים). Jerusalem: Yad Vashem, עמוד 1-4 4 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון