טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר שבהם כימיה פעיל. תחומי מחקר אלו נובעים מהפרסומים המדעיים של חברי הארגון הזה. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds

Physics & Astronomy