סדר האצילות בעניין ייחוד אלהותינו ותורתינו לאומתנו: 'פירוש עשר ספירות מ'חוג ספר התמונה

Translated title of the contribution: The Order of Emanation Regarding 'The Unity of Our God and Our Torah for Our People: A Commentary on the Ten Sefirot from the Circle of Sefer haTmunah

נעמה בן-שחר, צחי וייס

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בכתב יד וטיקן 194 נמצא פירוש מפתיע לעשר הספירות המשתייך לחוג ספר התמונה. הפירוש מוצג כתשובה שניתנה לחכם לא-יהודי שתוהה על טיבה המיוחד של האמונה היהודית והמחבר בתשובתו פורש בפני אותו חכם את מה שהוא רואה כ-'יחוד אלוהותינו ותורתינו לאומתנו'. הפירוש קוטלג במפתח פירושי עשר הספירות של שלום בסעיף 39, וכמו יתר הפירושים בקטלוג תואר על ידיו בצורה תמציתית ביותר שכללה את השורה הפותחת את החיבור ואת מראה המקום ללא הערות נלוות. פרט לכך, ככל שידוע לנו נמצא התייחסות עקיפה אחת בלבד במחקר לפירוש הנ"ל - במהדורתו של שלום ל'סוד אילן האצילות', חיבור שמובא לפני פירוש עשר הספירות בכתב יד וטיקן 194. הקביעה כי פירוש עשר הספירות מכתב יד וטיקן הינו חלק ממכלול חיבורים שקשור בספר התמונה אמנם מספקת לו קונטקסט כללי, אך נראה שעדיין, חמישים שנה אחרי שהוציא שלום את המונוגרפיה על אודות 'הקבלה של ספר התמונה', שאלות יסוד רבות, היסטוריות ותיאולוגיות על אודות ספר התמונה וחיבורים נוספים בעלי זיקה ישירה אליו, נותרו פתוחות. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe Order of Emanation Regarding 'The Unity of Our God and Our Torah for Our People: A Commentary on the Ten Sefirot from the Circle of Sefer haTmunah
Original languageHebrew
Pages (from-to)279-304
Number of pages26
Journalקבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית
Volume41
StatePublished - 2018

IHP publications

  • IHP
  • Archaeological dating
  • Cabala
  • Cabala in literature
  • Gentiles
  • God
  • Manuscripts, Hebrew
  • Scholem, Gershom -- 1897-1982
  • Sefer ha-temunah
  • Sefirot (Cabala)

Cite this