לקראת חוק שיקום קרקעות מזוהמות בישראל - מקורות כספיים והסדרי מימון

Translated title of the contribution: The Elusive Hand and Deep Pocket: A Review of Funding Arrangements of Contaminated Land Remediation

אור קרסין, עמית ברכה, יעל מיסון, גלית פלצור, אייל אפשטיין, אריה ניגר, יהודה גיא, אריה קופפרברג, צפרית פרקר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

קיימות הרבה קרקעות שזוהמו בפעילות תעשייתית. קרקע מזוהמת גורמת לסיכונים בריאותיים וסביבתיים. יש חשיבות רבה לשימור קרקע כמשאב ציבורי מתכלה. שיקום קרקע יאפשר מצאי גדול יותר של קרקע. כדי להשלים את החקיקה בשיקום הקרקע יש להסדיר את ענין המימון שיוטל על הגורמים המזהמים. האחריות הכספית והביצועית לשיקום קרקע מזוהמת היא גורם מכריע בעיצוב משטר רגולציה השואף להביא לשיקום קרקעות שזוהמו. מבחינה נורמטיבית נחלקת שאלת המימון לכמה שאלות משנה. ראשית, מי צריכים להיות האחראים לשיקום קרקע שזוהמה? מעיון בהסדרי מימון בחקיקה משווה מתגלה תמונה מגוונת של הגורמים שהאחריות לשיקום קרקע עלולה להיות מוטלת עליהם מכוח חקיקה העוסקת בקרקעות מזוהמות. ככל שמרחיבים את מגוון הגורמים, גדל הסיכוי שתוטל אחריות על גורם כלשהו, ושניתן יהיה להימנע ממימון ציבורי. אולם בד בבד, מתעצמות בעיות אחרות, החל מעודף התדיינות, דרך עיכוב משמעותי של השיקום ואבדן סדר עדיפויות בין אחראים, וכלה בשרשור האחריות אל הכיס העמוק. שנית, על משטר רגולציה של קרקעות מזוהמות לקבוע את גבולות האחריות, או במילים אחרות - מה תחולתה והיקפה של האחריות הכספית? האחריות יכולה לחול על ביצוע סקרים היסטוריים, על ביצוע סקרי קרקע, על פעילות השיקום ממש או על שילוב ביניהם. משמעותה אינה בהבדל הנעוץ באחריות לשלבים השונים של השיקום, אלא בעיקר בהיקף ההוצאה הכספית, שעשויה לחול על האחראי. שאלת גבולות האחריות מעוררת דיון נוקב על הרטרואקטיביות של האחריות הנוגעת לקרקעות שזוהמו היסטורית. הדילמה נוגעת הן ליכולת המעשית להתחקות אחר מזהמים היסטוריים ולהטיל עליהם את מרות החוק, יחד עם פגיעה אפשרית בזכויות יסוד ובהן זכות הקניין. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe Elusive Hand and Deep Pocket: A Review of Funding Arrangements of Contaminated Land Remediation
Original languageHebrew
Pages (from-to)299-311
Number of pages13
Journalאקולוגיה וסביבה
Volume2
Issue number4
StatePublished - 2011

IHP publications

  • IHP
  • Delegated legislation
  • Distributive justice
  • Finance
  • Finance, Public
  • Land use
  • Military camps
  • Soil pollution
  • Soil pollution -- Law and legislation -- Israel

Cite this