השפעותיו של החוק להגבלת שכר מנהלים בתאגידים פיננסיים

Translated title of the contribution: The effects of the law limiting executive compensation in financial companies

מנחם עבודי, דן עמירם, עודד רוזנבאום, אפרת שוסט

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במרץ 2016 נחקק בישראל החוק להגבלת שכר בכירים בתאגידים פיננסיים (בעיקר בנקים וחברות ביטוח), הקובע תקרת שכר מחייבת למנהלים. במאמר זה אנו דנים בהשפעתו של החוק על סמך ניתוח האירוע של אישור החוק בוועדת הכספים של הכנסת שנערך על ידינו ב- (2020) Abudy et al. הממצאים מראים כי במועד זה נרשמו תשואות עודפות חיוביות בתאגידים פיננסיים הכפופים לחוק, כאשר האפקט החיובי מרוכז בחברות שבהן המגבלה אפקטיבית (כלומר חברות ששילמו למנהליהם שכר גבוה מהתקרה שנקבעה בחוק). ממצאים אלו מעידים שהמשקיעים מעריכים כי למגבלת השכר יש השפעה חיובית על שווי התאגידים הפיננסיים. בנוסף, הממצאים מראים כי בשלוש השנים שחלפו מאז נחקק החוק לא נצפתה פגיעה בביצועים או עלייה בשיעור עזיבת המנהלים. ממסקנות הדיון עולה שחוזי תגמול מנהלים יכולים להיקבע באופן שאינו ממקסם את שווי החברה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe effects of the law limiting executive compensation in financial companies
Original languageHebrew
Pages (from-to)30-40
Number of pages11
Journalחידושים בניהול
Volume9
StatePublished - Jul 2021

IHP publications

  • IHP
  • Capital market
  • Corporations
  • Delegated legislation
  • Executives -- Salaries, etc
  • Investments
  • Legislation

Cite this