עושר השמור לבעליו: לטובתו או לרעתו? בחינת השפעת עושר המדיום על שני סוגי הוראה של חומר ברמות קושי שונות

Translated title of the contribution: Reserved Richness to the Owner:: For his Sake or Weakness? Examining the Influence of Media Richness on two Instructional Methods of Difficulty Learning Material

תמר לוין, אבנר כספי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המחקר הנוכחי בדק כיצד משפיע אמצעי התקשורת על ביצוע מטלות הוראתיות ולימודיות. נבחנו שתי גישות תיאורטיות הפוכות: תיאורית עושר המדיה ופרדוקס העושר. 128 סטודנטים מהאוניברסיטה הפתוחה השתתפו בניסוי שבו תופעלו שיטת הלימוד (הוראה ישירה לעומת הבניה בלימוד משותף), קושי החומר הנלמד ואמצעי התקשורת. זוגות של משתתפים לימדו זה את זה (הוראה ישירה) או למדו יחד (הבניה) כיצד לפתור שאלות הגיון ואנלוגיות, כשהתקשורת ביניהם מתבצעת באמצעות תוכנת Skype. מחצית הזוגות שוחחו רק באמצעות הרכיב הקולי בתוכנה זו והמחצית השנייה עשתה שימוש גם ברכיב החזותי. הממצאים תמכו בתיאורית עושר המדיה, בניגוד לתמיכה המעטה לה זכתה עד כה במחקרי מעבדה. בלימוד חומר קשה, נמצא שהישגי הלומדים באמצעות וידיאו היו גבוהים בהשוואה להישגי הלומדים באמצעות אודיו. מאידך, לא מצאנו תמיכה במודל פרדוקס העושר, שהוצע על ידי Robert and Dennis (מתוך המאמר).
Translated title of the contributionReserved Richness to the Owner:: For his Sake or Weakness? Examining the Influence of Media Richness on two Instructional Methods of Difficulty Learning Material
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages129-136
Number of pages8
StatePublished - 2010

IHP publications

  • IHP
  • Learning
  • Skype (Electronic resource)
  • Teaching
  • Teaching -- Aids and devices
  • Team learning approach in education
  • Video recording

Cite this