תפקיד הקשב בהבנת טקסטים דיגיטליים אצל אנשים עם וללא הפרעת קשב

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הבנת הנקרא היא תהליך מורכב שבו הקוראת יוצרת ייצוג מנטלי קוהרנטי של הטקסט בזיכרון על ידי יצירת קשרים סמנטיים בין רעיונות בטקסט לבין ידע קודם. חוקרים רבים הדגישו את חשיבות אוצר המילים והזיכרון לבנייה של הייצוג המנטלי ואילו תפקידו של הקשב המתמשך בהבנת הנקרא טרם נחקר בצורה מעמיקה. המחקר הנוכחי בדק כיצד נבדקים ונבדקות עם וללא הפרעת קשב הבינו טקסטים דיגיטליים ובדק את התרומה היחסית של הקשב המתמשך בהשוואה לתרומה של אוצר מילים וזיכרון לניבוי הבנת הנקרא. ממצאי המחקר הראו שלנבדקים ונבדקות עם הפרעת קשב היה קושי בקשב מתמשך והם הבינו פחות טוב טקסטים דיגיטליים מאשר נבדקים ונבדקות ללא הפרעת קשב. בנוסף, קשב מתמשך היה המנבא היחיד של הבנת הנקרא כשנבדקה התרומה של קשב מתמשך, אוצר מילים וזיכרון מעבר לקבוצה. המחקר מצביע על תפקידו החשוב של הקשב המתמשך בהבנה של טקסטים דיגיטליים ומציע לבחון כיצד היבטים שונים של טקסטים דיגיטליים עשויים להשפיע על מעורבות הקשב המתמשך בקריאה. בנוסף, המחקר קורא לשלב את הקשב המתמשך במודלים תיאורטיים של הבנת הנקרא ואף בהערכה ובטיפול בילדים ובמבוגרים עם וללא הפרעות קשב, שמתקשים בהבנת הנקרא. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: דורית אולינק-שמש, אינה בלאו, ניצה גרי, אבנר כספי, יעל סידי, יורם עשת-אלקלעי, יורם קלמן, איל רובין)
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
Pages18 (2023), 70ע-74ע
Number of pages57
StatePublished - 2023

IHP publications

  • IHP
  • Attention
  • Attention-deficit hyperactivity disorder
  • Information technology
  • Memory
  • Reading comprehension
  • Vocabulary

Cite this