תכנית התערבות להתמודדות עם בריונות ברשת בקרב ילדים ומתבגרים (פוסטר)

דניס בן-ארי-קופל, טלי היימן, דורית אולניק-שמש

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בעקבות הממצאים המראים על עלייה בבריונות ברשת ואחוזי קורבנות גבוהים, (Heiman et al., 2014‏) פותחה תכנית התערבות שמטרתה הייתה לבחון את מעורבותם ופגיעותם ברשת של ילדים ומתבגרים ולהקנות להם כלים וידע להגברת מודעות ולהקטנת הסכנות בשימוש ברשת. בתכנית השתתפו 365 תלמידים (%51.4 בנים) מבי"ס יסודי במרכז הארץ המוגדר ברמה סוציואקונומית בינונית-נמוכה. התלמידים מלאו שאלון דיווח עצמי למעורבות באלימות לפני ואחרי התכנית, ובסיומה מלאו שאלון להערכת שביעות רצון. התכנית כללה 4 מפגשים על תופעת בריונות ברשת והשפעותיה, והקנתה כלים ומידע לשימוש נבון באסטרטגיות התמודדות יעילות. בתכנית נעשה שימוש במשחקי תפקיד, דיונים, סרטונים, הכנת פוסטרים ומיצגים. ממצאי המחקר מצביעים על הבדלים מובהקים באחוז המדווחים שהיו קרבנות ברשת לפני ואחרי התכנית.
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages11 (2016), 251ע-250ע
Number of pages240
StatePublished - 2016

IHP publications

  • IHP
  • Aggressiveness in adolescence
  • Aggressiveness in children
  • Cyberbullying
  • Internet -- Psychological aspects
  • Internet -- Social aspects
  • People with social disabilities -- Education

Cite this