שמותיו של ספר יצירה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מבקש לברר את תולדות הכותרות השונות שהוענקו לספר יצירה, ובהמשך לכך את השאלה שעלתה תכופות במחקר: האם קיים קשר בין 'הלכות יצירה' המוזכר במסכת סנהדרין שבתלמוד הבבלי, לבין 'ספר יצירה' שלפנינו. המאמר מתייחס גם לגישתו של החוקר שבתי דונולו לתפקיד ספר היצירה בבריאת העולם ולסוגיית ייחוסו של ספר היצירה לאברהם אבינו. ככל הנראה כונה ספר יצירה בתחילה ספר יצירת העולם ובקיצור ספר יצירה, ובכינוי זה הוא נשתמר הן אצל דונולו והן אצל דונש אבן תמים. הסוגיה בתלמוד הבבלי מסכת סנהדרין אינה קשורה לכתחילה לספר יצירה, היא לא מעידה על היכרות עם תכניו ועניינה הוא לא בחיבור אלא בסוג של הלכות המהוות קטגוריה חדשה ומותרת של כישוף שלא הייתה ידועה במקורות ארץ ישראליים. בשל הדמיון בשם בין ספר יצירה לבין הלכות יצירה ומשום שספר יצירה נחשב כבר בשלב מוקדם מאוד חיבור מאגי, זוהה ספר היצירה שבידינו עם הלכות יצירה שבתלמוד הבבלי. זיהוי זה לא היה ידוע לפרשניו המוקדמים של ספר יצירה, אך הוא מופיע בנרטיב מלא ובשל במקור מדרשי מסוגת סיפורי בן סירא מימי הביניים, וזמנו הוא לכל המאוחר המאה האחת־ עשרה לספירה ואולי אף קודם לכן. משעה שזוהה ספר יצירה עם הלכות יצירה שוב לא נפרדו דרכיהם של המקור התלמודי והחיבור האניגמטי זה מזה: ספר יצירה נקרא גם הלכות יצירה, והלכות יצירה שבתלמוד הבבלי נכתבו לעיתים כספר יצירה.
Original languageHebrew
Title of host publicationדרך ספר (קובץ בעריכת אבריאל בר-לבב, עודד ישראלי, יונתן מאיר, אברהם (רמי) ריינר)
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages33-41
Number of pages9
ISBN (Print)9789657778845
StatePublished - 2021

IHP publications

  • IHP
  • Abraham -- (Biblical patriarch)
  • Creation
  • Donnolo, Shabbetai -- 913-approximately 982
  • Jewish law
  • Sefer Yezirah
  • Talmud Bavli -- Sanhedrin
  • Witchcraft

Cite this