שלום שבור: ישראל, הפלסטינים והמזרח התיכון, יורם מיטל​

תמר הרמן

Research output: Contribution to journalScientific reviewpeer-review

Original languageHebrew
Pages (from-to)181-185
Number of pages5
Journal ג'מאעה
StatePublished - 2005

Bibliographical note

ביקורת על: מיטל, יורם. שלום שבור: ישראל, הפלסטינים והמזרח התיכון. ירושלים, כרמל, תשס"ד

Cite this