שיקולי מרצים בשילוב אתרי אינטרנט לימודיים בהוראת הכימיה

יעל פלדמן-מגור, אמירה רום, ענבל טובי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק בשלוב אתרי למוד בהוראת הכימיה בקרב חברי סגל אקדמי המלמדים קורסים לתואר ראשון. לצורך זה אופיינו תחילה אתר למוד אינטרנטיים בכימיה, ולאחר מכן נבדקו דרכי הבחירה ואופן שלובם של אתרים אלו בקורסים לתואר ראשון בכימיה.
Original languageHebrew
Title of host publicationהכנס הארצי השנתי השנים עשר 2014 של מיט"ל (קובץ בעריכת יואב יאיר ואלי שמואלי)
Place of Publicationתל אביב
Publisherמכללת לוינסקי לחינוך
Pages107-114
Number of pages8
StatePublished - 2014

IHP publications

  • IHP
  • Chemistry -- Study and teaching
  • Computer-assisted instruction
  • Lecturers
  • Web sites
  • אתרים באינטרנט
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • כימיה -- לימוד והוראה
  • מרצים

Cite this