שותפות בעירבון מוגבל: יהודים וערבים, ישראל 2017

תמר הרמן, חנן כהן, פאדי עומר, אלה הלר, ציפי לזר-שואף

Research output: Book/ReportBook

Abstract

האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל איננה קבוצה שולית בחברה הישראלית. מדובר באוכלוסייה שהיא בשר מבשרה של הארץ הזו, אוכלוסייה מגובשת בזהות לאומית ותרבותית משותפת שתמיד תהיה מרכיב יסודי בחברה הישראלית. אכן, גם אם אף אחד מאתנו לא ביקש זאת לעצמו, אנחנו נועדנו לחיות זה לצד זה, זה עם זה, אנחנו שותפי גורל.

הספר, שותפות בעירבון מוגבל, הוא מחקר תקופתי הבוחן את מערכת היחסים של היהודים והערבים בישראל. השנה בחרנו להתייחס למערכת יחסים זו בשלוש רמות – רמת המדינה, רמת החברה והרמה הבין-אישית – וכללנו שאלות על הזהות הלאומית האישית, תפיסת הבעלות על הארץ, הוגנוּת המדינה כלפי קבוצת המיעוט הילידי הערבי, הנכונות לחלוקת משאבים ולשותפות בתהליכי קבלת החלטות, סטראוטיפים הדדיים, ועוד.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Number of pages184
ISBN (Print) 9789655192094
StatePublished - 2017

Publication series

Name שותפות בעירבון מוגבל
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Volume1

Cite this