שורשי הפשיזם האירופי : 1945-1789

Translated title of the contribution: Roots of European Fascism: 1789-1945

ישי לנדא, זוהר כוכבי (Editor)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract


שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789 מתחקה אחר מקורותיה ועלייתה של תופעה פוליטית קיצונית והרת אסון - הפשיזם האירופי בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. הספר עוסק בתהליכים ההיסטוריים שהזינו את הפשיזם ובתנאים המוקדמים שאפשרו אותו. הפשיזם הוא חידוש פוליטי של המאה ה-20, אך הוא מעוגן ברצף היסטורי, ולכן יש לראותו כהמשך וכהבשלה של התפתחויות קודמות. כרך א מציג גישות פרשניות שונות להבנת הפשיזם, על המשותף והמפריד ביניהן, ובוחן את הטענה שיש לחפש את שורשי הפשיזם בקו פרשת המים הפוליטית של העידן המודרני, הרי היא המהפכה הצרפתית. כרך ב' בוחן סיבות וגורמים- חברתיים, פוליטיים, תרבותיים ואידיאולוגיים- שתרמו לצמיחת הפשיזם. נתמקד בדרך חסרת הפשרות שבה התמודד הפשיזם עם האתגר המקיף שהציבה חברת ההמונים המודרנית בפני נציגי הסדר החברתי הישן ובפני תומכיה של מודרניות אחרת, היררכית וסמכותנית. -- כריכה אחורית.
Translated title of the contributionRoots of European Fascism: 1789-1945
Original languageHebrew
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
ISBN (Electronic)9789650614980
ISBN (Print) 9789650614904
StatePublished - 2015

Bibliographical note

הספר נלמד במסגרת קורס האו"פ 10784 "שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789‏".

Cite this