קבלה : היבטים חדשים

Translated title of the contribution: Kabbalah: New Perspectives

משה אידל, Avriel Bar-Levav (Translator)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

בספר היבטים חדשים של הקבלה הנותנים לה פרשנות חדשה. גישתו של המחבר הנה פנומנולוגית, והנחתו היא כי שני מוקדי העניין העיקריים של המיסטיקה הקבלית הם האקסטטי-דבקותי והתיאוסופי-תיאורגי. אלה הם שני עמודי התווך של הקבלה.
Translated title of the contributionKabbalah: New Perspectives
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherשוקן
Number of pages434
ISBN (Print)965190321X
StatePublished - 1993

Bibliographical note

Translation from English into Hebrew of Moshe Idel, Kabbalah: New Perspectives. New Haven: Yale University Press, 1988

Cite this