פילוסופיה של המדע

אליק פלמן, רמי ישראל, אמיר הורוביץ

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

פילוסופיה של המדע היא תחום העוסק בשאלות פילוסופיות אשר עניינן הוא המדע, ובפרט מדע הטבע. הפילוסוף מקבל את המדע ואת טענותיו כ"נתונים" ושואל שאלות על אודות המדע; הוא מתבונן במדע כביכול "מבחוץ". עיסוקו הוא, אפוא, במטא-מדע. הקורס מורכב משני חלקים עיקריים. בחלקו הראשון עוסק הקורס בשאלות מטא-מדעיות הנוגעות למבנה המדע, בעוד שבחלקו השני נדונות שאלות מטא-מדעיות הנוגעות להתפתחות המדע. --
Original languageHebrew
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
StatePublished - 2022

Bibliographical note

20202 מס' קורס או"פ

Cite this