פיגומים מטה-קוגניטיביים ולמידה דיגיטלית בקרב מבוגרים עם וללא ADHD

עדי ברן, יעל סידי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

קריאת טקסטים דיגיטליים עשויה להקשות על שימור הקשב ולהחריף הבדלי ניטור והבנה בין לומדים עם וללא הפרעת קשב (disorder hyperactivity deficit attention, ADHD) .בנוסף, לומדים עם ADHD עשויים לא להפיק תועלת מהנחיות לשימוש באסטרטגיות של עיבוד מעמיק (למשל, כתיבת סיכום). מאידך, סביבות למידה דיגיטליות מאפשרות שילוב הדרגתי של פיגומים. המחקר הנוכחי בחן את השפעת פיגומים מטה- קוגניטיביים, על ניטור והבנת טקסט בקרב לומדים עם וללא ADHD .בנוסף, נבחן תפקידה המתווך של נדידת-מחשבות (הקשורה בקושי לשמר קשב). המשתתפים (315 מבוגרים, %43 עם ADHD ) ,הוקצו באופן אקראי לאחד מתנאי הלמידה: ביקורת או פיגומים. משתתפי שני התנאים קראו טקסט דיגיטלי ארוך, כתב וסיכום, העריכו נדידת- מחשבות, ענו על שאלות הבנת הנקרא ודירגו את ביטחונם בתשובה. בתנאי הפיגומים שולבו בנוסף הנחיות המכוונות את הקשב ומעודדות ויסות למידה. תוצאות: בתנאי הביקורת, קבוצת ה- ADHD השיגה ציון נמוך משמעותית בהבנת הנקרא בהשוואה לקבוצה ללא ADHD .בנוסף, רק קבוצת ה- ADHD הדגימה רזולוציה (דיוק יחסי של הניטור) שלילית. בקבוצת הפיגומים, לא היו הבדלים בהבנת הנקרא או ברזולוציה. נדידת-מחשבות מיתנה את ההבדלים בהבנת הנקרא בין משתתפים עם וללא ADHD ,אך רק בתנאי הביקורת. מסקנות: עבור לומדים עם ADHD ,שילוב הדרגתי של פיגומים מטה-קוגניטיביים עשוי לשפר את השפעת הנחיות לעיבוד מעמיק על הניטור, ולצמצם את השפעתה השלילית של נדידת- מחשבות על הבנת הנקרא. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: דורית אולינק-שמש, אינה בלאו, ניצה גרי, אבנר כספי, יעל סידי, יורם עשת-אלקלעי,יורם קלמן, איל רובין)
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
Pages18 (2023), 13ע-22ע
Number of pages5
StatePublished - 2023

IHP publications

 • IHP
 • Attention
 • Attention-deficit hyperactivity disorder
 • Comprehension
 • Computer-assisted instruction
 • Digital media
 • Learning
 • Metacognition
 • Monitoring
 • Reading
 • Reading comprehension

Cite this