ספרות ואחרות אצל לוינס המוקדם

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

במושג ה"אחר לחלוטין" מתבטאת תרומתו הגדולה של לוינס הן לפילוסופיה האתית והן לחשיבה על יחסי ספרות ומוסר. תרומה זו נשענת על ההמשגה החדשה שלוינס הציע לסובייקטיביות האנושית, שאינה מסתפקת בביקורת התבנית הניגודית וההירארכית, ואינה רואה בה את המסגרת היחידה להבנת יחסי הסובייקט וה"אחר". לעומת הפרדיגמה הנגטיבית, ה"אחר" הלווינאסי מציין הבדל ייחודי החורג מן ההוויה המתכוננת על ידי מערכות ההכרה של הסובייקט. זהו "אחר" הנושא ממד של ייחודיות חד פעמית, קונקרטית ובלתי ניתנת להמרה ולצמצום, החומקת מכל אפשרות להבנה ומכל הגדרה שהיא. פירוש הדבר שה"אחר" הלווינאסי אינו מתכונן בתהליך דיאלקטי מול הסובייקט; הוא אינו משרת את האחדות המדומיינת של הסובייקט או את תפישת העצמי שלו. הוא אינו חלק נוסף במערכי המשמעות הקיימים של הסובייקט, ואינו מקיים יחס של דומות עם מבנה ההכרה של הסובייקט. מכך נובע שהסובייקט אינו יכול לדעת את ה"אחר" ולא להמשיגו, להבינו או לייצגו.
Original languageHebrew
Pages (from-to)30-34
Number of pages5
Journalמאזנים
Volume84
Issue number2-3
StatePublished - 2010

IHP publications

  • IHP
  • Ethics in literature
  • Literary ethics
  • Lévinas, Emmanuel
  • Other (Philosophy)
  • Philosophy

Cite this