סימני דרך: תהליך הלמידה הטרנספורמטיבי של מורים לשפה שנייה כאשר הם הופכים לדוקטורנטים

מיה ויזל, דנה קפלן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחברות המאמר חוקרות את התנועה הדינמית שבין ידיעה ואי־ידיעה ובין עשייה להתהוות במסגרת קורס פותח בתוכנית אקדמית אמריקאית חדשה להכשרת דוקטורנטים בלימודי שפה (DML). מטרתו של הקורס, "יסודות המחקר", היא לסייע למורים פרופסיונליים להוראת שפה להפוך לחוקרים מתחילים ולאמץ תפקיד חדש בעבורם – נושא שכמעט לא נחקר עד כה. האתגר הכרוך במעבר מעין זה אופייני לתוכניות דוקטורט פרופסיונליות רבות מן השנים האחרונות, המעניקות דגש רב יותר מבעבר לממשקי אקדמיה–שטח שונים. בהתבסס על תיאוריית הלמידה הטרנספורמטיבית של מזירוב, על רפלקציות של הסטודנטים ועל התנהגויות הלמידה שלהם, המאמר מתאר את השלב הראשון בהכשרתם של תלמידי מחקר-שטח, ואת המאמצים לעודד תרבות של למידה עצמאית ולבסס קהילות לומדים באמצעות חשיפה לידע ולמיומנויות חדשים. המאמר, שנכתב על ידי מרצות הקורס, מפרט את ההיגיון הפדגוגי, את הדילמות והאתגרים, את הפתרונות, את התובנות הכלליות שהופקו במשך חמש השנים הראשונות של הוראת הקורס באשר לשינוי התפיסתי והפרקטי המתחייב, ואת רכישת המיומנויות, הפרקטיקות ודפוסי החשיבה החדשים הכרוכים בכך. בהתבסס על תובנות אלה, המאמר מציע דיון עקרוני בנושא הכשרת דוקטורנטים והחִברות האקדמית שלהם בהקשר של תוכניות מחקריות יישומיות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)93-106
Journalהלאה
Issue number3
StatePublished - 2022

Cite this