סיבות לתפוצת הונאה בלמידה אנלוגית ודיגיטלית בקרב תלמידי בית ספר: תפקידן של תפיסות אתיות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Abstract

תופעת ההונאה בלמידה הנה בעיה מוכרת במערכות חינוך בעולם עוד מהימים שקדמו למחשב ולאינטרנט. מאידך, נראה שבעידן הדיגיטלי, התופעה הולכת ומתרחבת. מאמר זה מציג חלק מתוצאות מחקר רחב-היקף אשר בחן את ההשפעה של הטכנולוגיות הדיגיטליות על ההונאה בעזרת ניתוח התנהגויות וגישות הקשורות להונאה אנלוגית ודיגיטלית בלמידה בבתי ספר. המשתתפים היו 1055 תלמידים מבתי ספר יסודיים, חט"ב וחט"ע במגזרים השונים: היהודי-ממלכתי והממלכתי-דתי והחינוך במגזר הערבי. תרחישים שהוצגו לתלמידים בנוגע להונאה שהתקיימה בהקשרים לימודיים שונים, עם וללא הסתייעות בכלים דיגיטליים (אנלוגית ודיגיטלית), התבססו על מודל ההונאה בלמידה של פבלה (Pavela, 1997), המתאר ארבעה סוגים של הונאה בלמידה (העתקה, פלאגיאריזם, פיברוק וסיוע לאחרים בהונאה). המשתתפים התבקשו להעריך את תפוצתן של התנהגויות דומות בכיתתם. התוצאות הצביעו על כי למרות החדירה הרחבה של טכנולוגיות דיגיטליות למערכת החינוך, ההונאה האנלוגית נפוצה בקרב התלמידים יותר מאשר זו הדיגיטלית. עם זאת, נמצאה בולטות לסוגי הונאה מסוימים בסביבה אחת בהשוואה לאחרת. למשל, נמצא שהפלאגיאריזם בולט בסביבה הדיגיטלית, בעוד שהרמאות והפברוק נפוצים הרבה יותר בסביבה האנלוגית. התפיסות האתיות של תלמידים כלפי הונאה דיגיטלית לסוגיה – בעיקר רמאות דיגיטלית וסיוע דיגיטלי לאחרים - הסבירו %13 מהשונות בתפוצת התופעה. ניתוח רגרסיה בצעדים הראה כי התפיסות האתיות כלפי רמאות דיגיטלית וכלפי סיוע לאחרים בהונאה דיגיטלית מיתנו את הקשר שבין מוטיבציה פנימית והמגזר (יהודי אל מול לא יהודי) לבין תפוצת ההונאה הדיגיטלית בכיתות. ממצאים אלה מדגישים את חשיבותה של התערבות חינוכית לשינוי תפיסות אתיות של תלמידים כלפי סוגים שונים של הונאה דיגיטלית, בדגש מיוחד על פלאגיאריזם דיגיטלי, במטרה להוביל לשינוי בתרבות העמיתים הרואה במעשי ההונאה הדיגיטלית בלמידה התנהגות לגיטימית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages32-43
Number of pages12
Volume11
StatePublished - 2016

IHP publications

  • IHP
  • Computer-assisted instruction
  • Education -- Israel -- Administration
  • Ethics
  • Fraud
  • Internet -- Moral and ethical aspects
  • Learning
  • School children

Cite this