סובייקטיביות והכנסת אורחים: עמנואל לוינס ומרגרט אטווד

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המחברת מציעה חיבור אינטרטקסטואלי בין הרומן של אטווד "המתנקש העיוור", לבין הפילוסופיה האתית של לוינס, וטוענת, בשלב ראשון, שברומן של אטווד האחריות הופכת לתבנית "המהותית, הראשונית והיסודית של הסובייקטיביות", במילותיו של לוינס. כמו כן המחברת מצביעה על העוינות כלפי הספרות והאמנות שלוינס ביטא בכמה מכתביו, ובמיוחד על הגינוי החריף שלו את ההנאה האסתטית במאמרו משנת 1948, "המציאות וצלה".
Original languageHebrew
Title of host publicationאינטרטקסטואליות בספרות ובתרבות (קובץ בעריכת מיכאל גלוזמן ואורלי לובין)
Place of Publicationבני ברק
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages259-299
Number of pages41
StatePublished - 2012

IHP publications

  • IHP
  • Lévinas, Emmanuel

Cite this