משיחיות יהודית בעת החדשה: משבתי צבי ועד הרבי מלובביץ'‏

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

הקורס מציג בפני הלומדים את מופעיה המגוונים של המשיחיות היהודית בעת החדשה: משבתי צבי, המשיח שהתאסלם במאה ה-17, ועד מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ' מהמחצית השניה של המאה ה-20, שיש חסידים רבים המאמינים שהוא משיח שלא מת אלא ממשיך לחיות במעין 'יקום מקביל'. ובין הדמויות הללו הקורס יעסוק גם במשיחיות אצל החסידים ואצל המתנגדים; בקרב יהודי אירופה ובקרב יהודי ארצות האסלאם; אצל אורתודוקסים, רפורמים וחילונים; בזרמים שונים של התנועה הציונית, ובקרב הוגי דעות יהודיים בולטים במאה ה-20. --
Original languageHebrew
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
Number of pages360
StatePublished - 2019

Bibliographical note

הספר נלמד במסגרת קורס האו"פ 10968

Cite this