משחק ותוקפנות: השפעת משחקים דיגיטליים אלימים ואסטרטגיות משחק על רמת התוקפנות אצל ילדים

תמי דובי, סיגל עדן, יורם עשת

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Abstract

חלק נכבד מהמשחקים הדיגיטליים ובכללם משחקים מרובי משתתפים - Mass Multiplayer Games - שהפכו בשנים האחרונות לנחלתם של כמעט כל סוגי המשתמשים, מכילים מרכיב מרכזי של אלימות. על אף המחקר הרב שנערך בנושא עד היום, השפעתם של המשחקים הדיגיטליים האלימים על רמת התוקפנות בקרב ילדים אינה ברורה דיה. המחקר הנוכחי בדק את השפעתם של משחקים דיגיטליים (אלימים ולא אלימים) מרובי-משתתפים ואת השפעת אסטרטגיות המשחק (תחרותית או שיתופית) על רמת התוקפנות בקרב ילדים. במחקר השתתפו 56 ילדים (28 בנות ו-28 בנים) בגיל 10-12. המשתתפים שיחקו במשחקים דיגיטליים וענו על שאלונים ייעודיים לבדיקת השפעת המשחק על רמת התוקפנות. נמצא, כי לאסטרטגיית המשחק היתה השפעה מובהקת על רמת התוקפנות (למשל, התוקפנות אצל ילדים עם רמת תוקפנות בסיסית גבוהה ירדה לאחר משחק אלים שיתופי). לעומת זאת, נמצא כי לסוג המשחק, אף אם היה אלים, לא היתה השפעה על רמת התוקפנות (למשל, תוקפנות המשתתפים לא עלתה לאחר משחק אלים תחרותי). באופן מפתיע, נמצאה עלייה ברמת התוקפנות לאחר משחק לא אלים תחרותי. לא נמצאו הבדלים בין בנים ובנות. לנוכח הפחתת התוקפנות שנצפתה במשחקים השיתופיים, מוצע לחקור בעתיד את השלכת הממצא על שילובם של משחקים דיגיטליים שיתופיים בלמידה שיתופית ובתהליכי עבודה שיתופית אחרים להפחתת תוקפנות. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages70-79
Number of pages10
StatePublished - 2012

IHP publications

  • IHP
  • Aggressiveness in adolescence
  • Aggressiveness in children
  • Computer games
  • Cyberbullying
  • Violence

Cite this