משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

Eli Levin, Judith Gal-Ezer, חוה נוימן

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"סדרת הספרים משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 מקנה מושגי יסוד בתורת המשוואות הדיפרנציאליות הרגילות ואימון בשיטות הבסיסיות המשמשות בה. משוואות דיפרנציאליות רגילות הן מהכלים החשובים בחקר המתמטי של תהליכים דינמיים, בתחומי הפיזיקה, הביולוגיה, הטכנולוגיה, הכלכלה ועוד, בהם למשל התפתחות של אוכלוסיית חיידקים, תנועת גופים במרחב ותמחור מוצרים. החוקים שבבסיס תהליכים כאלה מתארים קשר בין מצב של תהליך לבין קצב התפתחותו בזמן, המתבטא במונחים מתמטיים בקשר בין פונקציה לבין נגזרתה. הספרים מתאימים ללימוד עצמי וכן להוראת קורס ראשון בנושא ברמות השונות המקובלות באוניברסיטאות ובמכללות בישראל. בספרים משולבות דוגמאות ושאלות רבות לתרגול, כולל פתרונות מפורטים. די בידיעת הבסיס של חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי כדי ללמוד מהספרים, וידע קודם באלגברה לינארית אינו נדרש אך יכול לסייע. הנושאים הנחוצים כלולים בספרים כנספחים. הכרך הראשון עוסק במשוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון, הכרך השני במשוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר שני ובמשוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר כלשהו והשלישי במערכות של משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון ובהוכחת משפטי הקיום והיחידות"--
Original languageHebrew
Publisherלמדא - ספרי האוניברסיטה הפתוחה
ISBN (Print)9653025066, 9789650616557, 9789650616571
StatePublished - 2021

Bibliographical note

course book

Cite this