מרכז מהו"ת (מרכז התעצמות ותובנה לסטודנטים לקויי למידה) במכללת סמינר הקיבוצים והשפעתו על הרווחה הנפשית ותפיסת ההצלחה של הסטודנטים

Translated title of the contribution: Mahut Center and its effects on the well-being and the perceived learning success of the students

סיגל עוזרי-רוייטברג, Gal Harpaz

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר בחן את תפיסת ההצלחה האקדמית בלימודים ואת הרווחה הנפשית בקרב סטודנטים של מהו״ת הלומדים במסלולים השונים להכשרת עובדי הוראה במכללת סמינר הקיבוצים. מרכז מהו״ת מציע הזדמנות שווה ללמידה אקדמית לליקויי למידה, קשב וריכוז. התפיסה שביסוד גישתו היא שסטודנטים שעברו חוויות לימודיות מתסכלות זקוקים לחוויה מתקנת כדי לממש את שאיפותיהם הלימודיות כלי המחקר הכמותיים נועדו להשוות בין סטודנטים שאובחנו עם לקויות למידה, קשב וריכוז והיו פעילים במרכז, לבין סטודנטים אובחנים שלא פעלו בו; המטרה הייתה לבחון את השפעת המרכז על תפיסת הצלחה אקדמית, רווחה נפשית ותחושת מסוגלות עצמית לאורך שנת הלימודים ובשנות לימוד שונות כלי המחקר האיכותניים התמקדו בתפיסות ובחוויות של אותם סטודנטים פעילים. ראיונות עומק שנערכו עם הסטודנטים של מהו״ת אפשרו הבנה מעמיקה ואינדוקטיבית יותר באשר למשמעות המרכז עבור הפעילים בו, תרומותיו, טיב היחסים הנוצרים בו והשלכותיו על תפיסת ההצלחה של הסטודנטים ורווחתם הנפשית.מן הממצאים: (1)מממצאי המחקר הכמותי עולה כי אין הבדלים בתפיסת ההצלחה האקדמית וברווחה הנפשית של הסטודנטים בשתי הקבוצות; (2) הסטודנטים הפעילים במרכז הציגו שיפור גדול יותר בתפיסת המסוגלות העצמית ובפער מובהק מאלה שאינם משתמשים בו, מתחילת השנה עד סופה ובין שנה א׳ לשנה ג׳; (3) מהחלק האיכותי נראה כי הפעילות במהו״ת היא "חוויה מתקנת״. גם אם אינה מתורגמת תמיד להצלחה לימודית, היא נחווית כ״הישג משמעותי״, תורם ומעצים גם ברמה המקצועית; (4) הממצאים האיכותניים העמיקו את הבנתנו באשר לאופן שבו הסטודנטים של מהו״ת חוו את תרומת המרכז להיבטים של שיפור תפיסת המסוגלות, טיפוח הנכונות לבקש עזרה ועוד. ממצאי המחקר שופכים אור חשוב על מרכז מהו״ת, על קשרי החונכות הנהוגים בו, על תרומותיו עבור הסטודנטים הפעילים בו, על תפיסת ההצלחה שלהם ועל רווחתם הנפשית.
Translated title of the contributionMahut Center and its effects on the well-being and the perceived learning success of the students
Original languageHebrew
Number of pages56
Journalביטאון מכון מופת
StatePublished - 2015

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Mahut Center and its effects on the well-being and the perceived learning success of the students'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this