מרד הנעורים של "השומר הצעיר" (1948-1911)

אביבה חלמיש

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

צמד המילים "השומר הצעיר" מגדיר שלוש מסגרות ארגוניות והן, על פי סדר הקמתן: תנועת נוער שראשיתה במזרח אירופה לפני מלחמת העולם הראשונה; תנועה קיבוצית - "הקיבוץ הארצי" שנוסד בשנת 1927; וזרם פוליטי שבשנת 1946 התמסד כמפלגה. במרכזו של מאמר זה ניצבת תנועת הנוער 'השומר הצעיר', שהחברות בה, בתקופה הנדונה במאמר, נמשכה מגילאי העשרה אל ראשית שנות העשרים ולעתים אף יותר, שכן עד הקמת מדינת ישראל והנהגת גיוס חובה לצבא בגיל 18, המשיכו הנערים והנערות להשתייך למסגרת התנועתית גם לאחר סיום לימודיהם בבית הספר התיכון. לאורך תולדותיה של תנועת השומר הצעיר עובר כחוט השני המוטיב של מרד הנעורים, והמאמר מבקש להציג, לנתח ולפרש את הסיבות ואת המניעים למרד זה. הוא עושה זאת אגב התייחסות לשאלת תפקידו ותפקודו של השומר הצעיר כתנועת נוער בעתות של תמורה לאומית ובימי מבחן לעם היהודי, בעיקר במזרח אירופה. הדיון נע מראשית ימיה של התנועה בגליציה ובפולין, דרך התקופה שבין מלחמות העולם, המשך בפעילותה באירופה הכבושה בימי מלחמת העולם השנייה, ועד השתתפותה בהתארגנות הציונית אחרי המלחמה, בבריחה ובהעפלה. (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)163-189
Number of pages27
Journalדור לדור: קבצים לחקר תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות
Volume36
StatePublished - 2010

IHP publications

  • IHP
  • Holocaust, Jewish (1939-1945)
  • Human behavior
  • Youth
  • Youth movements, Jewish

Cite this