מעבדה משלה: נשים במחקר הביולוגי‏

Translated title of the contribution: A Lab of One’s Own: Women in Biological research

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

הקורס מציע התבוננות בהיסטוריה של הביולוגיה במאות ה-19 וה-20 מנקודת מבט מגדרית. במהלך הלימוד נציג וננתח את האתגרים שניצבו בפני נשים שביקשו לעסוק במחקר בתחומים השונים של מדעי החיים, ואת הדרכים השונות שבאמצעותן הצליחו להתמודד עם אתגרים אלה. תרומתן של חלק מהמדעניות שבהן נתמקד נחקקה על דפי ההיסטוריה, תרומתן של אחרות לא זכתה להכרה. הקורס כולל לימוד של תהליכים היסטוריים שקשורים להתרחבות אפשרויות ההשכלה האקדמית והתעסוקה המדעית לנשים, לצד הכרה של מסגרות התייחסות סוציולוגיות לנושא, ודיון בתפיסות שונות בדבר השאלות מהו מדע ומיהו המדען האידאלי. מנקודת המבט המתמקדת בקבוצת מיעוט, ילמדו הסטודנטים על מאפייני הקהילייה המדעית ואופן פעולתה. -- ידיעון האו"פ.
Translated title of the contributionA Lab of One’s Own: Women in Biological research
Original languageHebrew
Place of Publicationרעננה
Publisherהוצאת האוניברסיטה הפתוחה
StatePublished - 2019

Publication series

Nameהמחשבה הביולוגית
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה

Bibliographical note

מס' קורס או"פ 22014

Cite this