מחקר משווה של חברות מקוונת וחברות פנים אל פנים בקרב תלמידי בתי ספר בישראל

מיכל אהרון, ערן חיות, יורם עשת

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Abstract

החדירה הרחבה של טכנולוגיות התקשורת הדיגיטלית, הובילה בשנים האחרונות להתפשטותה של תופעת החברות הוירטואלית. המחקר הנוכחי מתמקד בחקר מאפייני וחוויית החברות בקרב בני נוער מבתי ספר בישראל, תוך השוואה בין ממדי החברות הוירטואלית והחברות המסורתית. השוואה זו אפשרה לבחון את אופייה וממדיה של החברות הוירטואלית ובמה היא שונה או דומה לחברות המסורתית פנים אל פנים. נתוני המחקר נאספו באמצעות שאלונים שהועברו בין בני נוער. ממצאי המחקר מצביעים על כך שהחברות הוירטואלית נפוצה בקרב בני הנוער (לכשליש מהמשתתפים יש חבר וירטואלי אחד לפחות) ושהיא אינה מוגבלת לבעלי נטיה טכנולוגית או לקבוצה מובחנת של בני נוער. כמו כן, נמצא שבני נוער המקיימים קשרי חברות וירטואלית, נוטים בממוצע לעסוק פחות בפעילויות חברתיות כחברות בתנועות נוער. יחד עם זאת, על אף נפיצותה היחסית של החברות הוירטואלית, החברים האינטרנטיים מדורגים בדרך-כלל במקום נמוך יותר מהחברים פנים אל פנים. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages10-16
Number of pages7
StatePublished - 2010

IHP publications

  • IHP
  • Friendship
  • Internet -- Psychological aspects
  • Internet -- Social aspects
  • Interpersonal relations in adolescence

Cite this