מחקר הערכה - הכפר הווירטואלי למניעת אלימות לילדים (ABV4KIDS): האם פעילויות בכיתה ובמרחב וירטואלי תלת מימדי יכולות לצמצם אלימות ברשת?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בשנים האחרונות חלה עלייה בשכיחות תופעת האלימות ברשת. במטרה להתמודד עם התופעה, תוכנן והופעל במסגרת האיחוד האירופי בשנים 2012-2011 , פרויקט בינלאומי ייחודי, 'הכפר הווירטואלי למניעת אלימות לילדים'. לפרויקט זה שותפים תלמידים מישראל, גרמניה, נורבגיה, פולין ואנגליה, המנסים להתמודד באופן שיתופי עם שאלות לגבי מקורות האלימות, אפשרויות למניעתה והדרכים להתמודד איתה. בישראל השתתפו בפרויקט תלמידים משני בתי ספר. הפרויקט לווה במחקר הערכה באחת הכיתות שהשתתפו בפרויקט. מטרת המחקר היתה למדוד את עמדות התלמידים כלפי ההשתתפות בפרויקט, מודעותם לאלימות ברשת ואת השפעת ההשתתפות על היקף האלימות ברשת. המחקר כלל 60 תלמידים: 26 תלמידים שהשתתפו בפרויקט ו-34 תלמידים שלא השתתפו בפרויקט. כולם ענו על שאלון בתחילת הפרויקט ובסיומו. התלמידים שהשתתפו בפרויקט דיווחו כי הם רואים חשיבות בלמידת הנושא ושביעות רצון גבוהה מהפרויקט. התלמידים ציינו כי הם יודעים יותר מהן הסכנות של אלימות ברשת וכי ההשתתפות בפרויקט מסייעת לצמצם אלימות. עם זאת, התלמידים דיווחו כי הם מעוניינים ביותר כלים פרקטיים להתמודדות עם אלימות. בהשוואה בין הקבוצות, נמצא כי בתחילת הפרויקט לא היה הבדל בין הקבוצות בממדי האלימות. לעומת זאת, בתום הפרויקט דווח על עלייה בממדי האלימות בקבוצה שלא השתתפה בפרויקט, אך לא בקבוצה שהשתתפה. במאמר מוצג הפרויקט, בליווי סרטים, תמונות ותוצרים של התלמידים. נדונות התוצאות שנמצאו ומוצגים היתרונות והקשיים הנלווים לתהליך למידה שכזה. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages174-180
Number of pages7
StatePublished - 2013

IHP publications

  • IHP
  • Aggressiveness in adolescence
  • Aggressiveness in children
  • Cyberbullying
  • Internet
  • Internet -- Psychological aspects
  • Internet -- Social aspects
  • Violence
  • Violence -- Prevention

Cite this