מודל "איי החדשנות" – הזדמנויות וסיכונים בדרך להטמעה אפקטיבית של חדשנות טכנולוגית במערכות חינוך

אורית אבידב-אונגר, יורם עשת

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Abstract

בשנים האחרונות, מתרבים פרויקטי הטמעת חדשנות טכנולוגית במערכות חינוך במודל איי החדשנות, לפיו החדשנות מוטמעת באיים קטנים בתוך הארגון, בתקוה שהם יהפכו מודל לחיקוי, ינחילו לו את ערכיהם ויובילו להיווצרות חדשנות כוללת ולתרבות ארגונית חדשה. איי החדשנות נוצרים בשני מנגנונים עיקריים: של החלטות שהתקבלו "מלמעלה" ע"י מנהלי המערכת או "מלמטה", ביוזמות ספונטניות מקומיות של "משוגעים לדבר". ממחקרי הטמעת חדשנות טכנולוגית במערכות חינוך עולה כי בדרך כלל איי החדשנות נכשלים בהנחלת החדשנות לכלל הארגון ובמעבר לחדשנות כוללת. המאמר נעזר בשלוש תיאוריות ארגוניות בולטות – התיאוריה המוסדית, תיאוריית הקשרים הרופפים, ותיאוריית החדשנות המשבשת לניתוח הסיבות העיקריות לכשלונות אלה. הוא מדגיש את "אפקט החציצה" - buffering effect כמנגנון היוצר בידול ונתק בין איי החדשנות ובין הארגון כולו ומהווה גורם מרכזי בכשלון הטמעת החדשנות. המאמר מתריע מפני הקיבעון שרבים מאיי החדשנות גורמים להנהלות ארגונים, התופסות עצמן כחדשניות בזכותם, ומפני שימוש בלתי מושכל ומבוקר במודל זה להטמעת חדשנות טכנולוגית. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages11-21
Number of pages11
StatePublished - 2011

IHP publications

  • IHP
  • Corporate culture
  • Education -- Israel -- Administration
  • Educational change
  • Organizational effectiveness
  • Schools
  • Teaching -- Aids and devices
  • Technological innovations

Cite this