מדינה מפקירה - מדינה משגיחה :. מדיניות חברתית בישראל 1985-2008

Translated title of the contribution: Abandoning State – Surveillancing State: : Social Policy in Israel, 1985-2008

חנה כץ (Editor), Erez Tzfadia

Research output: Book/ReportBook

Abstract

שני מושגים, לכאורה מנוגדים, עומדים במרכזו של ספר זה: הפקרה והשגחה. הדגשת החיבור ולאו דווקא הניגוד ביניהם מספקת הזדמנות לבחינה ביקורתית של המדיניות החברתית-כלכלית של ישראל מאז שנות ה-80 ועד 2008. בספר 17 מאמרים, המכונסים בארבעה שערים: השער הראשון חותר לפענח את צופן מדיניות ההפקרה וההשגחה; השער השני דן בטכנולוגיות הממשלתיות המיועדות לבסס הפקרה והשגחה; השער השלישי עוסק בשיח המדיניות; השער הרביעי עוסק באלה הנמצאים בחצר האחורית של החברה. בתוך כך נטען כי ההדדיות בין הפקרה והשגחה מאפשרת את מימוש האוטונומיה והעוצמה של המדינה, בעיקר ביחס לקבוצות שונות באוכלוסייה שערכן הכלכלי נתפש כנמוך, ובעצם כך את אישורו מחדש של הסדר החברתי ההייררכי שנוצר בישראל.
Translated title of the contributionAbandoning State – Surveillancing State: : Social Policy in Israel, 1985-2008
Original languageHebrew
Publisherרסלינג
Number of pages390
StatePublished - 2010

Publication series

Nameפטיש : סדרת מקור לבקרת התרבות

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Abandoning State – Surveillancing State: : Social Policy in Israel, 1985-2008'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this