מדד הדמוקרטיה הישראלית 2013

תמר הרמן, אלה הלר, ניר אטמור, יובל לבל

Research output: Book/ReportBook

Abstract


סקר מדד הדמוקרטיה לשנת 2013 נערך חודשים מעטים אחרי בחירות 2013. היה זה כבר אחרי התבהרות המפה הפוליטית ומבנה הממשלה החדשה, אבל כמובן בטרם יכול היה הציבור לגבש עמדות באשר למהלכים ספציפיים של ממלאי התפקידים החדשים והוותיקים (למשל, מהלך גיבוש תקציב המדינה). היות ששאלות הסקר לא התייחסו בהכרח לנושאים שנמצאים על סדר היום הציבורי והואיל שמאז לא התרחשו משברים פוליטיים קיצוניים, יש בסיס להניח שהנתונים שבדוח, או לפחות רובם הגדול, עדיין תקפים. - מתוך המבוא
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Number of pages241
ISBN (Print)9789655191318
StatePublished - 2013

Cite this