מגדר ומיניות בתרבות חז"ל

אופיר מינץ-מנור, איה ברסקי-אלישב (Editor)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

המיניות באה לעולם עם בני האדם הראשונים, ויחד איתה נולדו גם הגדרות חברתיות-תרבותיות היוצרות הבדלים בין גברים לנשים. הקורס מתמקד בתרבות חז"ל ובאופנים בהם התייחסו החכמים לשאלות הנוגעות למגדר ומיניות. הקורס בוחן לעומקם את המנגנונים החברתיים, התרבותיים והטקסטואליים שבעזרתם ביקשה האליטה הגברית-למדנית לבסס את ההגמוניה שלה בתחומים הללו. הדיונים בקורס מתבססים על קריאה צמודה בטקסטים מכל רבדי ספרות חז"ל, במחקרים המנתחים את הטקסטים הללו ממגוון זויות ראייה ובתיאוריות מתחומי לימודי המגדר ולימודי התרבות.--
Original languageHebrew
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
Number of pages252
ISBN (Print) 9789650615383
StatePublished - 2017

Bibliographical note

הספר נלמד במסגרת קורס האוניברסיטה הפתחוחה "מגדר ומיניות בתרבות חז"ל" מספר 10947

Cite this