מבוא: מדיניות ציבורית וחברות רב תרבותיות - סדר יום מחקרי חדש

גיא בן פורת, בשיר בשיר, יוסי יונה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

אסופת מאמרים זו מבקשת לדון באתגרי הרב-תרבותיות בישראל כפי שהם באים לידי ביטוי במוסדותיה הציבוריים השונים. הספר הוא תוצר של קבוצת דיון שנפגשה במסגרת מכון ון ליר בין השנים 2007 ל-2009, ושעסקה ביכולתם ובמחויבותם של מוסדות המדינה להתאים עצמם, באמצעות מדיניות ציבורית, למציאות הרב-תרבותית בישראל. בקבוצת הדיון היו חברים חוקרים מתחומי ידע שונים - חינוך, בריאות, קרימינולוגיה, תיאטרון וסביבה - שהביאו עמם נקודות מבט תיאורטיות ואמפיריות שונות על המציאות הרב-תרבותית בישראל ובעולם.
Original languageHebrew
Title of host publicationמדיניות ציבורית ורב-תרבותיות (קובץ בעריכת בשיר בשיר, גיא בן פורת ויוסי יונה)
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages7-38
Number of pages32
ISBN (Print)9789650207809
StatePublished - 2016

IHP publications

  • IHP
  • Multiculturalism
  • Nation-state
  • Nationalism
  • Public policy
  • Solidarity

Cite this