מאפייני הלמידה הדיגיטלית בבתי ספר יסודיים בעת חירום

אסתי שוורץ, תמר ענבל-שמיר, אינה בלאו

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בתקופת הקורונה בתי-הספר סגרו שעריהם, נכנסו להסגר ביתי ולמדו מהבית. הלמידה המקוונת זימנה אתגרים רבים אך גם הזדמנויות חשובות- אימוץ אסטרטגיות הוראה ואופני למידה חדשים, המתבססים על שימוש בכלים דיגיטליים חדשניים. מחקר זה מציג מאפיינים של פעילויות ההוראה ולמידה מתוקשבות שהתבצעו בלמידה מרחוק בתקופת הקורונה וממפה את רמת השימוש בכלים הדיגיטליים המסייעים בהשבחת תהליכי הוראה-למידה-הערכה. מטרת –המחקר הייתה לבחון את פעילויות הלמידה המקוונת מרחוק בחירום ואת התמודדות התלמידים עימן. למחקר התראיינו 22 מורים, 21 תלמידים מבתי-ספר יסודיים משכבות א-ו,ו-10 הורים של תלמידים צעירים (א-ג). במהלך הראיונות התבקשו המורים להציג 4 פעילויות למידה, שבוצעו מרחוק. ניתוח פעילויות הלמידה, אפשר לעמוד על האופן שבו המורים השכילו לנצל הלכה למעשה את הערך המוסף של הטכנולוגיה לקידום תהליכים פדגוגים. הראיונות עם ההורים והתלמידים אפשרו לבחון דרכי התמודדות עם הלמידה מרחוק וכן למפות הזדמנויות ואתגרים עימם התמודדו התלמידים. ניתוח הפעילויות העלה שרמת הפעילויות בסולם SAMR היתה נמוכה- בעיקר ברמת החלפה ו-או העצמה. בנוסף, רמת שיתופיות היתה נמוכה ונשארה ברמה של שיתוף מידע. מבחינת התמודדות התלמידים עם פעילויות הלמידה מרחוק עלה מהמחקר שישנו צורך ורצון לעבודה עצמאית של התלמידים כך-גם עלה צורך בקיום אינטראקציות עם עמיתים בלמידה. כמסקנה-חשוב להגביר את מערך הכשרת המורים בהקשר של הטמעת טכנולוגיות בהוראה מרחוק כחלק מסדר היום של בתי-הספר. מסקנות המחקר עשויות לסייע לבתי-הספר ולמקבלי החלטות להפיק תועלת מתקופה זו לשם קידום תהליכים פדגוגיים, השבחת מיומנויות הוראה מקוונת, וחיזוק מיומנויות תלמידים, כלומדים עצמאיים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: יורם עשת-אלקלעי, אינה בלאו, ניצה גרי, אבנר כספי, תרצה לוטרמן, יעל סידי, יורם קלמן)
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
Pages17 (2022), ע94-ע105
StatePublished - 2022

IHP publications

  • IHP
  • COVID-19 (Disease)
  • COVID-19 Pandemic, 2020-
  • Computer-assisted instruction
  • Distance education
  • Education -- Parent participation
  • Education, Elementary
  • School children
  • Schools
  • Team learning approach in education

Cite this