להחזיר עטרה ליושנה: הכמיהה למזרח אירופה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מתמשך. הנחת היסוד של מאמרי הספר היא שהשיחה הבין-דורית המתמשכת, בין העבר לבין ההווה ובין ההווה לבין העבר, היא המסד היציב של המסורת התרבותית היהודית מראשיתה ועד ימינו. תפיסה זו מוצגת על ידי מאמרי הספר, תוך התייחסות למגוון נושאים ובעיות, ובכל זאת הנחת היסוד של המאמרים כולם היא שדור לדור יביע אומר: לעבר יש משהו לומר לנו, בין שאמירה זו חתומה ומוגמרת ובין שהיא בגדר שאלה שאנו משיבים לה בהווה. הספר מחולק לשישה שערים: השער הראשון עוסק בדיאלוג עם המקרא. השער השני עוסק בהיבטים שונים של ספרות חז"ל. השער השלישי עוסק במישרין במכלול שלם של עיונים, שעניינם היחס שבין העבר לבין ההווה, בין שמדובר בסוגיה מסוימת ובין שמדובר בעיון שיטתי ביחס זה עצמו. השער הרביעי עוסק בכמה סוגיות חשובות שבשיח הישראלי שבהווה, והשער החמישי עניינו היצירה הספרותית-תרבותית בשלל גילוייה. בשער השישי והאחרון, מיכאל בהט מספר את סיפור חייו, והוא המציג את עולמו ואת הגיגיו.
Original languageHebrew
Title of host publicationספר מיכאל: בין הזמן הזה לימים ההם
Subtitle of host publicationמחווה למיכאל בהט
Place of Publicationאבן יהודה
Publisherרכס פרויקטים חינוכיים
Pages525-543
Number of pages19
ISBN (Print) 9789654036375
StatePublished - 2007

RAMBI publications

  • RAMBI
  • סולוביצ'יק, יוסף דוב -- הלוי -- 1903-1993
  • אפלפלד, אהרן -- 1932-2018
  • ביאליק, חיים נחמן -- 1873-1934
  • עגנון, שמואל יוסף -- 1888-1970
  • Jewish diaspora in literature
  • Philosophy -- Europe, Eastern

Cite this