ישראל ושרי האומות, מלחמה, טהרה וטומאה: פירושי עשר הספירות המיוחסים לר' יוסף ג'קטיליה

Translated title of the contribution: Israel and the archons of the nations, war, purity and impurity: Three Commentaries to the Ten Sefirot Attributed to R. Joseph Gikatilla

Naama Ben Shachar , Tzahi Weiss

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Translated title of the contributionIsrael and the archons of the nations, war, purity and impurity: Three Commentaries to the Ten Sefirot Attributed to R. Joseph Gikatilla
Original languageHebrew
Place of PublicationLos Angeles
PublisherCherub Press
ISBN (Print) 9781933379876
StatePublished - 2021

Cite this