יחס מנהיגות היישוב ליוצאי תימן כרקע להבנת תופעות היעלמות הילדים לאחר קום המדינה

בת ציון עראקי-קלורמן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

עראקי קלורמן מאתרת בפרק זמן זה את זרעי הפורענות, את הפיתוי שבייחוס דימוי נחות לעולים מתימן, פיתוי שמאז ומתמיד לא עמדו בו סוכנים בעלי כוח על מסכותיהם ואדרותיהם המתחלפות. ניתוחה ההיסטורי פורט את שלל הדימויים השליליים שבאמצעותם פירשו ראשי היישוב ואנשי תנועת הפועלים שמוצאם ממזרח אירופה את האחר היהודי - התימני, דימויים שנגזרו מעמדה פטרונית ונצלנית. מאמרה מאיר על העיוורון המוסרי שבאידיאולוגיה הציונית משעה שיועד ליהודים־תימנים תפקיד של "פועלים טבעיים", הנחוצים לפרויקט כיבוש העבודה. תפיסת העולים מתימן ככוח עזר כמותי ונחות מבחינה תרבותית להשגת מטרות לאומיות היא שעמדה אף ביסוד הגושפנקא שנטלו לעצמם נושאי תפקידים אשכנזים להתערב בחיי המשפחה התימנית. התערבותם ה"מתקנת" ביד גסה בָּלֹא־להם עשתה כדי להרחיק ילדים מהוריהם על מנת לשלבם במסגרות חינוכיות "ראויות יותר", ו"להצילם" ממה שנחשב מבחינה אתנוצנטרית כמצוקות וכליקויי תפקוד במשפחותיהם. לטענת עראקי קלורמן, דפוס זה של פטרונות, המתכונן על היררכיה תרבותית־מעמדית "מובנת מאליה", הניכרת בתחומים רבים, ישוב להופיע במלוא חומרתו במחנות עולי תימן בשנים 1950-1948 ולאחריהן (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationילדים של הלב (קובץ בעריכת טובה גמליאל ונתן שיפריס)
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages55-74
Number of pages20
StatePublished - 2019

IHP publications

  • IHP
  • Blue collar workers
  • Families
  • Hygiene
  • Immigrant absorption -- Israel
  • Israel -- Ethnic relations
  • Israel -- History -- 1948-1956
  • Jews, Yemeni -- Eretz Israel
  • Jews, Yemeni -- Israel
  • Missing children -- Israel

Cite this