חברות מוסלמיות בחופי הים האדום: אתגר הגלובליזציה

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

נושאי חלק א המקראה: מפגש ראשון. פתיחת והצגת הקורס ועיקריו , מסגרת המתודולוגית, מגמות חדשות בלימודי לימודי הסביבה והיבשות, גלובליזציה וגלוקליזציה באגן הים האדום בראי ההסטוריה -- מפגש שני. סוכני אסלום והתפתחות החברות המוסלמיות באפריקה, מגמות במחקר חברות המוסלמיות ובקרן אפריקה -- מפגש שלישי. עיונים בשיח הזהויות - אסלאם, אתניות, לאומיות בין המקומי לעל-מקומי.
נושאי חלק ב המקראה: מפגש רביעי. רשתות דתיות, חברתיות, ופוליטיות באגן הים האדום, עמק הנילוס והמזרח התיכון - עיונים במקומי, האזורי והעל-מקומי -- מפגש חמישי. דימויי אסלאם ומוסלמים, בחינה מחודשת של יחסים בין-דתיים באגן הים האדום ובקרן אפריקה -- מפגש שישי. "המרוץ לקרן אפריקה והים האדום" - עיונים במניעי הקולוניאליזם העות'מאני, האפריקני והאירופי, מאפייניהם והשלכותיהם בסוף המאה ה-19 -- מפגש שביעי. על מחוזות הזיכרון, סוכני תרבות וזיכרון, אתרי הנצחה ומוזיאונים, הבניית זהויות וקהיליות זיכרון.
Original languageHebrew
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
StatePublished - 2018

Bibliographical note

קורס האו"פ לתואר שני בלימודי היסטוריה: או"פ 12407

Keywords

 • איסלאם -- אפריקה המזרחית -- היסטוריה
 • Islam -- Africa East -- History
 • איסלאם -- המזרח התיכון -- היסטוריה
 • Islam -- Middle East -- History
 • חצי האי ערב -- היסטוריה -- המאה ה-19
 • Arabian Peninsula -- History -- 19th century
 • אתיופיה -- היסטוריה -- המאה ה-19
 • Ethiopia -- History -- 19th century
 • מצרים -- היסטוריה -- המאה ה-19
 • Egypt -- History -- 19th century
 • קרן אפריקה -- היסטוריה -- המאה ה-19
 • Al Masnaah (Oman) -- History -- 19th century
 • האוקיינוס ההודי איזור -- ציביליזציה -- השפעות איסלאמיות
 • Indian Ocean Region -- Civilization -- Islamic influences

Cite this