התנהגות ארגונית-מיקרו

Varda Wasserman, Sharon Arieli-Langer, Shlomit Friedman, Sharon Toker, Adi Amit, Eyal Rechter

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

Summary: מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע והיכרות עם מושגי יסוד הקשורים בהתנהגותם של יחידים וקבוצות בארגונים. במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים תאוריות ומודלים ממגוון רחב של דיסציפלינות, כולל פסיכולוגיה, סוציולוגיה ומדעי הניהול. הקורס ממוקד בתהליכים ברמת המיקרו והמזו, ולפיכך יחשוף את הסטודנטים למגוון רחב של תאוריות בתחום המוטיבציה, לחץ ושחיקה, אישיות, תפיסה, למידה עמדות ורגשות, כמו גם תהליכים קבוצתיים המתרחשים בצוותי עבודה.-- ידיעון האו"פ.

Original languageHebrew
Place of Publicationרעננה
Publisherלמדא - ספרי האוניברסיטה הפתוחה
Volumeא+ב
ISBN (Print)9789650616953, 9789650617028
StatePublished - 2023

Cite this