התנהגות אזרחית ארגונית: סינדרום החייל(ת) הטוב(ה) בישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר מוצגת קריאה פמיניסטית של המושג "התנהגות אזרחית ארגונית" ושל רכיביו, והוא מנותח בהקשר הישראלי. המחברות טוענות כי אף שהשיח בנושא זה כפי שמוצג בספרות הוא לכאורה ניטרלי מבחינה מגדרית, בפועל מגדר הוא רכיב מרכזי בעיצוב המושג. אופיו המגדרי של המושג נחשף בשתי דרכים: (א) הניתוח בוחן את האופי הרטורי של הטקסט - השפה והמטפורות - המשמש להגדרת המושג על ממדיו השונים, על סמך גישות פמיניסטיות פוסט-סטרוקטורליות; (2) באמצעות שימוש בגישות פוסט-ליברליות, המאמר בוחן כיצד רכיבי המושג מוגדרים ומיושמים בדרכים היוצרות הבחנה תרבותית בין גברים לנשים, וחושף מנגנונים שבאמצעותם השימוש במושג משעתק חלוקות עבודה אופייניות בין נשים לגברים ואי-שוויון מגדרי בארגון. בנוסף, ניתוח זה בוחן את הייחודיות של תופעות אלה ואת המושג של התנהגות אזרחית ארגונית בהקשר הישראלי (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)3-31
Number of pages29
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume47
Issue number1
StatePublished - 2010

IHP publications

  • IHP
  • Equality
  • Feminist criticism
  • Organizational effectiveness
  • Sex
  • Soldiers
  • Women

Cite this