"השומר הצעיר" והשאלה הערבית: התמודדות פוליטית וחינוכית עם דילמות קיומיות ומוסריות

אביבה חלמיש

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחברת עומדת על יחסו של השומר הצעיר לשאלה הערבית בתקופת המנדט. תחילה, משלהי שנות העשרים עמד במרכז רעיון "הארגון המשותף" לשני העמים, שהתפוגג באמצע שנות השלושים. מראשיתו היה גוף זה מוגבל בהיקפו ושימש יותר לסימון ההבדל בין השומר הצעיר לבין גורמים אחרים בתנועת הפועלים ופחות מכך כמסגרת לארגון פועלי שני העמים. בסך הכל, "הארגון המשותף" סייע לפועל היהודי בתחרות עם הפועל הערבי על מקום עבודה במושבה. ברבע השני של שנות השלושים אימץ השומר הצעיר את הפיתרון הדו-לאומי לשאלת ארץ-ישראל בהגדירו את המטרה הציונית כיצירת חברה סוציאליסטית דו-לאומית בארץ-ישראל. כאשר פרץ פולמוס החלוקה בשנת 1937, הדריכה מטרה זו את השומר הצעיר בהתנגדותו לחלוקת הארץ, בה התמיד עד סתו 1947. טענתו הייתה שחלוקת הארץ תשאיר שטח קטן להתישבות יהודית בעוד הפיתרון הדו-לאומי שעל פיו תוקם בעתיד פדרציה שתכלול את ארץ ישראל ואת הארצות השכנות, משאיר את כל הארץ, וגם את ארצות הסביבה פתוחות להתיישבות יהודית. השומר הצעיר גם התנגד לטרנספר של ערבים אל מחוץ לארץ ישראל. ברם, השאלה הערבית לא תפסה מקום מרכזי בסדר היום של השומר הצעיר, ולרעיון הדו-לאומיות לא היה משקל רב באידיאולוגיה שלו, ועוד פחות מכך במעשיו. עם זאת היו לעמדותיו בשאלה הערבית משמעויות חינוכיות, והן שימשו סיסמה מגייסת בעלת מסר ערכי שנועדה להתמודד עם ההשלכות המוסריות של המאבק הלאומי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationלאומיות ומוסר
Editorsאפרים לביא
Publisherהוצאת כרמל
Pages251-268
Number of pages18
ISBN (Print)9789655404234
StatePublished - 2014

IHP publications

 • IHP
 • Arab-Israeli conflict
 • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
 • Great Britain -- Palestine Royal Commission
 • Jewish-Arab relations
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- תקופת המנדט
 • הקיבוץ הארצי
 • השומר הצעיר (תנועת נוער)
 • ועדת פיל
 • יהודים וערבים
 • יחסי ישראל-ערב
 • מדינה דו-לאומית בישראל ובארץ ישראל

RAMBI publications

 • RAMBI
 • ha-Ḳibuts ha-artsi ha-shomer ha-tsaʻir (Israel)
 • Jewish-Arab relations -- Moral and ethical aspects
 • Socialism -- Eretz Israel
 • Zionism -- Philosophy -- History
 • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period

Cite this