הקשר בין תפיסת שלושה מרכיבים של נוכחות חברתית והשתתפות בקבוצות דיון לימודיות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המחקר הנוכחי בדק את השפעתן של קטגוריות שונות של "נוכחות חברתית" על הנכונות של לומדים להשתתף בקבוצת דיון. רמת הנוכחות החברתית נותחה באמצעות ניתוח תוכן של שתי קבוצות דיון על פי שלוש הקטגוריות לנוכחות חברתית שבמודל קהילת החקר: אינטראקטיביות, תגובות מלכדות ותגובות רגשיות. הנוכחות החברתית הנתפסת נמדדה באמצעות שאלון עליו השיבו סטודנטים שקראו את שתי קבוצות הדיון. סטודנטים אלו דיווחו גם על מידת רצונם להשתתף בקבוצת הדיון של הקורסים. למרות פער ניכר בכמות האינדיקטורים לנוכחות חברתית בין שתי קבוצות הדיון נמצא כי הקוראים תפסו את רמת הנוכחות החברתית בשתי קבוצות הדיון באופן זהה. הקוראים הביעו נכונות רבה יותר להשתתף בקבוצת הדיון שנתפסה על ידם כאינטראקטיבית יותר, בעוד שלרמת התגובות הרגשיות או המלכדות לא הייתה השפעה. מהמחקר עולה כי לא ניתן לראות את הנוכחות החברתית כמושג אחיד. הממצאים מציעים כי על מנת לעודד השתתפות כדאי למנהלי קבוצות דיון לימודיות לעודד את האינטראקציה בין הלומדים יותר מאשר לעודד הבעת רגשות או לפעול למען לכידות קבוצתית. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages59-66
Number of pages8
StatePublished - 2007

IHP publications

  • IHP
  • College students
  • Computer-assisted instruction
  • Electronic discussion groups
  • Internet -- Psychological aspects
  • Internet -- Social aspects

Cite this