הפוליטיקה של ה(אי)-נראוּת: נשים חרדיות מתמרנות בין משטרי נראוּת ובתוכם

Varda Wasserman, Michal Frenkel

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בהתבסס על חקר מקרה של נשים חרדיות שמועסקות בתעשיית ההיי-טק בישראל, מראה
המאמר הנוכחי כיצד נוצרת מטריצה של יחסי כוח )domination of matrix), שנובעת
מההצטלבות של הזהות המגדרית והדתית, ו כיצד היא חושפת את הנשים האלה למשטרי
נראות )regimes visibility )סותרים של פיקוח ושליטה מצד מנהלים, עמיתים והקהילה
החרדית. צייתנותן של המועסקות החרדיות לכל אחד ממשטרי הנראות הופכת אותן לעובדות
"היפר-מוכפפות ", אך בו בזמן מאפשרת להן להשתמש ב)אי( -הנראות שלהן כמשאב , על ידי
תמרון בין משטרי הנראות השונים ושיסויים זה בזה. יכולת זו לתמרן בין משטרי הפיקוח
הצולבים מאפשרת להן, לטענתנו, לשמר את מעמדן כחברות בעלות ערך בארגון. המאמר
מסתמך על תובנות תאורטיות מתוך גישות מחקריות בתחומי המגדר וה שליטה הארגונית ,
וחושף את תפקידם של מבטי פיקוח מרובים )gazes multiple), הן בשעתוק הדרתן ודחיקתן
של נשים חרדיות לשוליים והן באופן שבו הם מאפשרים להן לגייס את שוליותן כדי לשמר
את זהותן הקולקטיבית.
Original languageHebrew
Pages (from-to)244-268
Number of pages24
Journalדברים
Volume16
Issue numberב
StatePublished - Mar 2024

Cite this